BIBLIOGRAFIA

 

l                 © 2002-2012 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne – z Internetu;

l                 A. D. PIETROW – pierwszy rosyjski arcymistrz – I. M. Linder (ros.); Kultura Fiz. i Sport, Moskwa 1955;

l                 Akta Guberni Radomskiej – dokumenty z objazdu Guberni w 1858 r. Archiwum Państwowe w Sandomierzu;

l                 Akta Powiatu Sandomierskiego – listy składek szlachty powiatu w roku 1856, Archiwum Państwowe w Sandomierzu;

l                 ALEKSANDER PIETROW I JEGO KSIĄŻKA – S. Iszkowa, wkładka do reprintu dzieła A. D. Pietrowa; Moskwa 1977;

l                 BIBLIOTEKA WARSZAWSKA –rocznik 1883, t. I, Warszawa, Biblioteka Narodowa;

l                 CZASOPISMA KOBIECE – Z. Zaleska;

l                 David Nudelman – korespondencja przez e-mail;

l                 DZIEDZICTWO cz. I / II – Zofia Kossak; Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1974;

l                 DZIEDZICTWO cz. III – Zofia Kossak, Zygmunt Szatkowski; Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1974;

l                 ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA PWN tom I – IV; Warszawa 1984;

l                 HISTORIA POLSKI do roku 1505 – Jerzy Wyrozumski; PWN Warszawa 1982;

l                 http://www.tmzm.mielec.pl/m3KA_lagMiel.htm

l                 KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, nr rej. zabytku A–711/57, oprac. w kwietniu 1989 r., z wkładkami. Autor Karty – Jan Maraśkiewicz;

l                 KLIMONTÓW – miasto prywatne rodu Ossolińskich 1240 – 1990 – E. Niebelski, wyd. Parafia Rzymskokatolicka w Klimontowie, 1993;

l                 KSIĘGI WIECZYSTE: Bukowej, Wiązownicy – Dzięki i Wiązownicy Poduchownej – kserokopie oryginałów z II poł. XIX w.;

l                 LUDZIE I SZACHY – Stronice historii szachów Petersburga - Piotrogrodu – Leningradu – J. N. Długolenskij, W. G. Zak; (ros.) Lenizdat, 1988;

l                 Marian Mazgaj – korespondencja przez Internet;

l                 MOJE WSPOMNIENIA, t. II – P. Wilkońska;

l                 MONOGRAFIE DEKANATU SANDOMIERSKIEGO – ks. Jan Wiśniewski; Radom 1915; jubileuszowy reprint, wyd. „Jedność” Kielce 2000;

l                 NOWA EUROPA – numer z 26 kwietnia 1996 r ; „Memoriał Pietrowa” – M. K. i T. I.;

l                 NOWINY, nr 279 (11 973), 27/28 XI 1987 – „Zostań panem na zamku” – Edmund Gajewski;

l                 OSIEK SANDOMIERSKI – F. Kiryk i inni – Dzieje Osieka do utraty praw miejskich; PAIR Myjakpress, Sandomierz, 1994;

l                 PAMIĄTKA OD KSIĘDZA PROBOSZCZA Z WIĄZOWNICY X. W. K. 1913 – ks. Władysław Kłosiński; Sandomierz 1913;

l                 Postanowienie Królewskie z dnia 4/16 października 1835 roku – nadanie donacji w Królestwie Polskim w nagrodę zasług. Dz. Praw Królestwa Polskiego, tom XVII;

l                 PRAWOSŁAWIE W SANDOMIERZU I OKOLICY – Piotr Sławiński; wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna, 2008;

l                 SEKRETY ZAMKÓW I PAŁACÓW Ziemi Staszowskiej – J. Fijałkowski, M. Zarębski Staszowskie Tow. Kulturalne 1997;

l                 SŁOWNIK ENCYKLOPEDYCZNY, t. XXIII, Sankt Petersburg, 1898;

l                 SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-KRAJOZNAWCZY POLSKI – pr. zbior. pod red. naukową Marii Ireny Milewskiej; PWN Warszawa 1983;

l                 SŁOWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH, r. 1880 – 1902;

l                 SPACERKIEM PO ZIEMI STASZOWSKIEJ – Maciej Zarębski, Staszowskie Tow. Kulturalne, Staszów 1990;

l                 SZACHY, Słownik encyklopedyczny, pr. zbiorowa pod red. A. E. Karpowa; (ros.), Moskwa 1990;

l                 SZACHY OD A DO Z,  W. Litmanowicz, J. Giżycki, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1987;

l                 SZACHY W ZSRR – nr 5 z 1988 r;

l                 TARNOBRZESKIE ZAPRASZA – pr. zbiorowa, KAW Rzeszów, 1987;

l                 TRAUGUTT – Stanisław Strumph WojtkiewiczPIW Warszawa, 1964, wyd. III

l                 TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI „Śladami wielkiego szachisty” – tekst literacki Eugeniusza Niebelskiego, 1993;

l                 TYGODNIK POWSZECHNY – rocznik 1883, Warszawa, Biblioteka Narodowa;

l                 WIEŚ I PARAFIA OLBIERZOWICE – St. Chmielnicki,  kierownik Szkoły Powszechnej w Olbierzowicach,  nakładem Autora, 1929;

l                 Wypis aktu z ksiąg duplikatów aktów stanu cywilnego b. Cerkwi Prawosławnej w Sandomierzu, z r. 1891. Akt urodzenia nr 13;

l                 Wypis aktu z księgi metrykalnej Pogranicznej Cerkwi św. Michała w Sandomierzu, Diecezji Warszawskiej, nr 169;

l                 Wypisy z ksiąg USC parafii prawosławnej św. Michała w Sandomierzu. Urodziny: L./ż. 19/1870 r., L./ż. 2/1874 r., L./ż. 12/1875 r. L./m. 16/1878 oraz L./ż. 5/1890 r.;

l                 VISITING HOME IN POLANDAFTER 33 YEARS and world war II true stories – Marian S. Mazgaj; (ang.) McCain Printing Comp. Parsons, West Virginia USA, 1996

l                 ZAMKI, PAŁACE I DWORKI ZIEMI STASZOWSKIEJ – J. Fijałkowski, M. Zarębski Staszowskie Tow. Kulturalne 1994;

l                 Zaświadczenie Dyrekcji Towarzystwa Kopalń i  Zakładów Hutniczych Sosnowieckich, z dnia 1. IX 1922 r. – angaż P. Bazylego Pietrowa.