Miejscem w którym mogłam być nadal aktywna po zakończeniu pracy zawodowej
stał się Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Walne Zgromadzenie UTW

 

 

 

Nasze tarnobrzeskie stowarzyszenie funkcjonuje od pięciu lat. Ma bardzo bogatą ofertę. Zgodnie ze swą nazwą proponuje uczestnictwo w wykładach.

 

 

 

 

 

Tematyka ich jest bardzo zróżnicowana i ciekawa. Dotyczą różnych dziedzin życia i różnych sfer kultury. Dostarczają też ważnych, praktycznych informacji
(np. dotyczących praw konsumenckich czy szeroko pojętych porad prawnych).
Za szczególnie interesujące uważam te, które poruszają problemy natury psychologicznej, dotyczą zagadnień literackich
i historycznych.

 

 

 

 

 

 

Tarnobrzeski UTW proponuje również działalność w sekcjach i uczestnictwo w kołach zainteresowań, atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne. Dzięki temu mogłam być na Krymie i na Majorce, ponownie zwiedzić, trochę już mi znaną, czeską Pragę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez pewien czas mogłam dać wyraz swojej pasji, jaką jest kinematografia – prowadziłam w UTW dyskusyjny klub filmowy.

Jego działalność napotykała jednak sporo problemów natury formalnej
 (np. kwestia praw autorskich).
Nie była też w stanie sprostać oczekiwaniom niektórych widzów, którym nie odpowiadała formuła kina trudnego, niekoniecznie rozrywkowego. Były też problemy techniczne
(sala wykładowa nie jest przystosowana do wyświetlania filmów i nie ma możliwości dobrego zaciemnienia).

Dlatego na razie działalność klubu filmowego jest zawieszona.

 

 

 

 

 

 

Od roku 2012 wydajemy nasz biuletyn „Żyjmy radośnie”. Należę do grona osób redagujących go i piszących teksty. Są to zajęcia na które trzeba poświęcić wiele czasu, ale dające mi sporo satysfakcji, mimo problemów jakich nie brak w tej pracy.

 

 

 

Z przyjemnością biorę udział
 w spotkaniach Koła Literackiego, które gromadzi pasjonatów, miłośników beletrystyki, oglądam spektakle naszego teatru „Bez Metryki”, oglądam świetne wystawy malarskie
 (np. w muzeum stalowowolskim).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczyłam w Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który odbył się w Warszawie w marcu 2012 roku, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.

 

Byłam też w grupie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia biorącej udział w Forum Podkarpackich UTW (Rzeszów, maj 2012).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorzystałam bardzo ze szkolenia organizowanego przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w  ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Był to projekt którego cel sformułowano: „Podniesienie aktywności liderów UTW drogą do zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym”. Zajęcia zorganizowano
w listopadzie 2012 r.

 

 

 

 

Tym, co najwartościowsze w moim uczestnictwie w działalności UTW są kontakty personalne, a szczególnie relacje mające charakter przyjacielski,
z kilkoma osobami
o podobnych poglądach
 i zainteresowaniach.

 

Na Krymie

 

 

Na Majorce

 

Praha

 

Kongres w Warszawie

 

Po szkoleniu

 

Maria Pietrow, luty 2013